تماس با ما

ارتباط با ما

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، طبقه دوم، جهاد دانشگاهی، گروه پژوهشی فرایندهای شیمیایی

تلفن:  66495216-021   فاکس: 61112222

پست الکترونیک:
farayandjt@gmail.com,
info@fcrg.ir

آدرس ما در تلگرام: @FCRGIR

www.FCRG.ir

فرم تماس

ارتباط با ما

 تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده فنی،طبقه دوم، جهاد دانشگاهی، گروه پژوهشی فرایندهای شیمیایی

تلفن:  66495216-021

فاکس: 61112222-021

پست الکترونیک: farayandjt@gmail.com, info@fcrg.ir

آدرس ما در تلگرام: FCRGIR@

ورود کاربران

گالری تصاویر

Search